Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stijlidee42 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Stijlidee42, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Stijlidee42 verstrekt. Stijlidee42 kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Foto’s van uw interieur

Waarom Stijlidee42 gegevens nodig heeft
Stijlidee42 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Stijlidee42 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
interieuradvies.

Hoe lang Stijlidee42 gegevens bewaart
Stijlidee42 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Stijlidee42 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar loraine@stijlidee42.nl. Stijlidee42 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveilingen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stijlidee42
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stilidee42 op via
loraine@stijlidee42.nl https://stijlidee42.nl/ is een website van Stijlidee42.

Stijlidee42 is als volgt te bereiken:
Stijlidee42.nl
Appelstraat 42
7412 VV Deventer
E: loraine@stijlidee42.nl
T: +31(0)6 51146926
KVK: 63182947